Andra spex

Spexabstinens? I väntan på nästa omgång Fysikalen kan du spana in några av våra kompisspex som vi tycker mycket om!

Stockholm

Kårspexet – Tekniska Högskolans Studentkår (KTH)
iSpexet – Sektionen för Industriell Ekonomi (KTH)
Jubelspexet – Maskinsektionen (KTH)
Krexet – Kemisektionen (KTH)
KVSIF – Samhällsbyggnadssektionen (KTH)
Bergsspexet – Bergssektionen (KTH)
Dubbelspexet – Civilingenjör- och Lärare-sektionen & sektionen för Energi och Miljö (KTH)
META-spexet – Datasektionen & Sektionen för medieteknik (KTH)
Naturvetarspexet – Naturvetenskapliga Föreningen (SU)
Corpus Karolina – Medicinska Föreningen (KI)
Flix – Medicinska Föreningen (KI)
Handelsspexet – SASSE (Handels)

Linköping

Holgerspexet (LiU)
Linöpings Studentspex (LiU)

Luleå

Lulespexet (LTU)