Välkommen till Fysikalen!

Radioteatern är här!

Pandemin satte stopp för Fysikalen Skattkammarön, men nu är den här, som radioteater! Surfa in på fysikalen.se/radioteater!